Poděkování

První ročník Zažít Kyjov jinak je za námi a podle Vašich reakcí soudíme, že se opravdu povedl. Jsme za to rádi a chceme poděkovat všem, kteří se na jeho přípravě podíleli.

V první řadě díky všem účinkujícím, kteří nám hráli, zpívali, cvičili a tančili, či něco jiného předváděli, a to bez nároku na odměnu.

Díky všem, kdo nám přišli nabídnout svoje výrobky a učili nás, jak je vyrábět a věnovali ceny do tomboly.

Díky dobrovolníkům, kteří připravili zázemí pro akci a po jejím skončení zase uvedli všechno do původního stavu.

Děkujeme Technickým službám, Kyjovskému Slovácku v pohybu a MKS za zapůjčení vybavení a vstřícný přístup.

Děkujeme Římskokatolické farnosti Kyjov za možnost uspořádání výstavy v prostorách kaple Sv. Josefa.

Děkujeme městu Kyjov za velkou podporu při přípravě akce a za individuální dotaci, protože ne všechno na ZKJ se obešlo bez peněz.

Děkujeme vedení Klvaňova gymnázia a střední zdravotnické školy a všem zainteresovaným zaměstnancům za přátelský přístup, a to i v nepředvídatelných situacích.

Díky všem ostatním, kteří něco zapůjčili, či pomohli zařídit.

Děkujeme za podporu našim rodinám, které nás postrádaly spoustu hodin, které jsme realizaci ZKJ věnovali.

A děkujeme Vám, sousedům, obyvatelům Kyjova, kteří jste přišli a bavili se. Už teď máme spoustu nápadů, které si říkají o to, Zažít Kyjov jinak zopakovat. Snad se to příští rok, s pomocí Vás všech, zase podaří. My se na to těšíme.

Za všechny organizátory Zuzana Šrahůlková

První ročník sousedské slavnosti Zažít KYJOV jinak

Druhou zářijovou sobotu se poprvé uskuteční v Kyjově sousedská slavnost s názvem Zažít Kyjov jinak. Akce, která má za úkol pobavit, ale také zlepšit sousedské vztahy
a rozšířit bohatý společenský život ve městě o nový prvek. Návštěvníci budou moci zažít Kyjov tak, jako nikdy před tím.

Na neobvyklých místech se budou odehrávat sportovní i hudební vystoupení, divadla, výtvarné dílny, soutěže, burzy, promítání a spousta dalšího. V tuto nevšední sobotu se budou na ulici potkávat různé žánry, zájmy i věkové skupiny. Můžete zde potkat zástupce místních organizací, spolků, zajímavé osobnosti, umělce i kreativce. Budete moci ochutnat tradiční i netradiční gastronomické lahůdky, vína i piva.

Pokud jste soutěživí, můžete se zapojit do turnaje ve hře Kubb. Soutěžit mezi sebou mohou například jednotlivá sídliště a městské části.

Bohatý program pro děti i dospělé, který má vytvořit prostor ke spolupráci a aktivitě, připravují sami občané za podpory Města Kyjova.

Nechte se zlákat a navštivte 15. září 2018 Kyjov, zažijete jej tak, jak jej neznáte.